Deelnemers

De North Sea Energy Challenge bestaat uit partners van verschillende achtergronden.

NWEA is de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk op windenergie in te zetten.

Als branchevereniging ligt de kracht van NWEA in haar sterke netwerk. NWEA vertegenwoordigt de belangen van de windsector in verschillende nationale en internationale gremia. NWEA is o.a. bestuurlijk betrokken bij het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Steering Committee van North Sea Energy Challenge en CAREER (Coordination of Applied Research, Expertise, Education and skilled Resources).

In Nederland hebben zo’n 15 bedrijven een vergunning -een concessie- voor het opsporen of winnen van aardgas uit een aangewezen gebied. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.

NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil open en transparant een bijdrage leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Die veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én geaccepteerd. Tot die tijd zal aardgas (als schoonste fossiele brandstof) moeten zorgen voor betrouwbare energie zekerheid.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Zij geloven in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Zij richten zich op transities of veranderingen in vijf maatschappelijke thema’s:

  • Industrie: van economische stagnatie naar groei in hoogtechnologische industrie
  • Gezond Leven: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
  • Defensie & Veiligheid: van veelsoortige dreigingen naar beheersbare risico’s
  • Leefomgeving: van knelpunten door urbanisatie naar vitale stedelijke regio’s
  • Energie: van conventionele bronnen naar duurzame energiesystemen

Doelgericht innoveren is waar TNO voor staat. TNO ontwikkelt kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing.

VNO-NCW is een ondernemingsorganisatie die zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen zij zowel op nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.