Amsterdam, 17 oktober 2016 – Samen met Ernst van Zuylen (TKI Wind) en René Peters (TNO) namen Hans Timmers (NWEA) en Jo Peters (NOGEPA) tijdens een bijeenkomst van de Oil & Gas Reinvented Community het rapport “The benefits of System Integration in North Sea Energy” in ontvangst. Peters en Timmers vertegenwoordigden het platform North Sea Energy Challenge, waarin een aantal stakeholders op de Noordzee samenwerkt om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te versnellen. Door synergie te creëren tussen de nieuwe en bestaande energiewinning willen zij de uitrol van duurzame energie op de Noordzee sneller en goedkoper realiseren. Hans Timmers: “het gaat erom dat we samen een veranderingsproces ingaan. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar en in de technische mogelijkheden. Dit rapport helpt daarbij.” Ook de olie- en gas industrie ziet het belang van systeemintegratie. Jo Peters: “dit rapport biedt waardevolle input voor het traject dat we zijn gestart met andere stakeholders op de Noordzee. We kunnen het direct omzetten in actie.”

Het rapport “The benefits of System Integration in North Sea Energy” is opgesteld door TNO, EBN, Shell en Siemens. Het beschrijft opties en geeft voorbeelden van innovaties voor energie in het Nederlandse offshore gebied. Het rapport ziet hier als belangrijkste uitdagingen: geografische beperkingen, het gebrek aan arbeidskrachten, optimalisatie tegen de laagste publieke kosten, publiek draagvlak, beleid en regelgeving en de impact op het milieu. Een gezamenlijke aanpak leidend tot systeemintegratie realiseert volgens het rapport de innovaties die het antwoord vormen op deze uitdagingen.

Voor meer informatie:
Dröge & van Drimmelen, Marieke van der Werf, 06 50 41 98 96.