background-gas-meets

North Sea Energy Challenge

Searching for synergies

background-gas-wind-mobile

North Sea
Energy Challenge

Searching for synergies

SAMENWERKINGSVERBAND OP DE NOORDZEE

De transitie naar een duurzame energievoorziening vormt een stevige uitdaging voor het dichtbevolkte Nederland. De Noordzee kan hierbij een belangrijke rol spelen. Zon, wind en water hebben er vrij spel en bieden eindeloze mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. En dat gebeurt ook. Er vindt een overgang plaats van de overwegend fossiele winning naar duurzame energieopwekking die in balans is met het ecosysteem en is gekoppeld aan de belangen van andere stakeholders op de Noordzee.

Lees verder ▾

Om dit proces te versnellen heeft een aantal spelers zich verenigd in de North Sea Energy Challenge. NWEA, Stichting Natuur & Milieu, VNO-NCW, NOGEPA, TNO en TenneT hebben hiertoe onlangs een manifest ondertekend. In deze alliantie vinden nieuwe en huidige energiepartijen elkaar om te bezien waar bestaande activiteiten en infrastructuur waarde heeft voor verduurzaming. Zij bundelen hun krachten rond de vraag: hoe kan synergie tussen onze activiteiten bijdragen aan het versnellen en het goedkoper maken van de transitie op de Noordzee? Uitgangspunt daarbij is een integrale benadering. Ook partijen gericht op biodiversiteit, natuurontwikkeling, recreatie, voedselvoorziening, veiligheid, zandwinning, scheepvaart, visserij, etc., worden meegenomen in de krachtenbundeling.

DOELSTELLING NORTH SEA ENERGY CHALLENGE

Doelstelling van de North Sea Energy Challenge is het opstellen van een routekaart die aangeeft hoe de uitrol van wind-op-zee en andere vormen van duurzame opwekking worden versterkt door synergie tussen bestaande en nieuwe energie.

Deelnemers

De North Sea Energy Challenge bestaat uit partners van verschillende achtergronden.