Deelnemers

De North Sea Energy Challenge bestaat uit partners van verschillende achtergronden.

Offshore Energy

SYSTEM INTEGRATION OFFSHORE ENERGY

In onze toekomstige energievoorziening bestaan vele bronnen en vormen naast elkaar. Integratie van systemen draagt bij aan efficiency en versnelling van de transitie. Dat geldt zeker op de Noordzee, waar windenergie wellicht kan profiteren van de infrastructuur uit de fossiele sector. Het North Sea Energy Innovation Project wil met de diverse spelers op zoek naar synergie. Dit doen initiatiefnemers TNO, EBN, Shell en Siemens door mogelijke opties voor systeemintegratie tussen offshore wind en gas op de Noordzee te inventariseren.

Voor meer informatie, kijk op: https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2016/10/north-sea-energy-innovation-project/

SENSEI – STRATEGIES TOWARDS AN EFFICIENT FUTURE NORTH SEA ENERGY INFRASTRUCTURE

Systeemintegratie tussen offshore gas- en wind infrastructuur kan leiden tot significante economische en ecologische voordelen. Het SENSEI-project is een samenwerkingsverband tussen TNO, ECN, EAE  (Energy Academy Europe) en wordt gefinancierd door o.a. NOGEPA. Het project geeft een overzicht van alle opties voor systeemintegratie op de Noordzee waarbij tevens alle mogelijke uitdagingen in kaart worden gebracht.

ON THE ECONOMICS OF OFFSHORE ENERGY CONVERSION

Het rapport On the Economics of Offshore Energy Conversion is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Energy Delta Institute (EDI) en onderzoekscentrum ECN. Het project inventariseert specifieke toepassingen voor offshore platformen om waterstof te produceren uit overtollige elektriciteit van windparken op de Noordzee, en dit mogelijk via bestaande gasbuizen, naar land te transporteren. Dit biedt zowel een buffermogelijkheid op momenten dat het hard waait en de elektriciteitsvraag laag is, als een kostenefficiente manier om elektriciteit te transporteren.

NORTH SEA ENERGY

Ook in North Sea Energy verkennen TNO, ECN en EAE  (Energy Academy Europe) mogelijkheden tot systeemintegratie op de Noordzee. Dit project verenigt tien industriepartners en wordt gefinancierd door TKI Gas uit de Topsector Energie.